Administrace soupisek

Administrace soupisek mužstva je přístupná všem administrátorům týmů, po jejich přihlášení v Administračním rozhraní. Viz. obrázek:

Administrace 1

Po stisku tlačítka Administrace soupisek, se administrátor dostane na stránku, kde může přidávat hráče na soupisku mužstva.

Administrace 2

Hráče na soupisku přidáváme dvěma způsoby:

Existující hráč - hráč je v seznamu hráčů

Tlačítko x - vymaže vybraného hráče z výběru

Tlačítko + - přidá hráče na soupisku

Administrace 3

Administrace 4

Nový hráč - pokud hráč není v seznamu.

Tlačítkem Přidat hráče uložíme hráče do databáze hráčů a zároveň ho vložíme na soupisku mužstva

Administrace 5

Po přidání hráčů má administrátor poslední možnost smazat neschválené (nové) hráče na soupisce.

Administrace 6

Pokud je vše v pořádku, tlačítkem Zaslat ke schválení odešleme soupisku ke schválení adminstrátorovi soutěže.

Administrace 7

V Administračním rozhraní vidíme schválené hráče i nové hráče, kteří čekají na schválením administrátorem soutěže.

Administrace 8

V zápise o utkání mohou figurovat (a půjdou vám zvolit) pouze schválení hráči.