Zápis z utkání

Jde o nejdůležitější část celého systému. Zápis z utkání mohou editovat správci domácího klubu a administrátor soutěže.

Opět po přihlášení v administrační sekci, má k dispozici administrátor týmu jednoduchý přehled o zápasech svého týmu.

krok 1

Zkratky mají následující význam:

D - zápis je k dispozici k zahájení administrátorem domácího týmu

H - zápis byl zahájen a uložen domácím administrátorem a čeká se na schválení administrátorem hostujícího týmu

výsledek - pokud je vlevo výsledek, je utkání schváleno a uloženo. Červená barva značí prohru týmu, zelená výhru.

Po kliknutí na zápas se dostanete k vlastnímu zápisu.

krok 2

Zde, pokud jste domácí administrátor, můžete Zahájit zápis. Dále vidíte, jakou roli u zápisu o utkání máte.

krok 3

Nyní po zahájení zápisu, je třeba vyplnit všechny tři zápasy. Hráče vybíráte ze schválených hráčů na soupiskách týmů. Skóre se vypočítává samo. Je třeba tedy zadávat hráče a výsledky jednotlivých setů.

Po kontrole, zvolte Zaslat ke schválení. Nyní je pro vás jako domácího admina zápis uzavřen a k dispozici ke kontrole hostujícím administrátorem.

Pokud jste něco vyplnili špatně, máte možnost Zrušit schválení. Zápis je opět otevřen a vy ho můžete znovu editovat.

krok 4

Po odeslání zápisu nastupuje akce hostujícího administrátora.

krok 5

Zápis můžete zamítnout - v tomto případě se zápis vrací domácímu administrátorovi. Zároveň je informován o zamítnutí i administrátor soutěže.

krok 6

Nebo zápis schválit.

krok 7

Nově je třeba při zasílání potvrzení zadat nějaký popis - stačí jedno písmeno, ale uvítám něco víc.