Propozice soutěže

1.Všeobecná ustanovení

Řízení soutěží

RTL Open i RTL Neregistrovaných řídí vedoucí Regionální tenisové ligy - Evžen Šupler.

2.Všeobecná ustanovení

Pořadatel

Pořadatel jednotlivých utkání jsou družstva, která budou v rozlosování uvedena na prvních místech.

3.Všeobecná ustanovení

Rozlosování

Je prováděno po odsouhlasení družstev v jednotlivých RTL podle přihlášek jednotlivých družstev. Rozdělení do jednotlivých soutěží je prováděno na základě umístění v poslední ukončené sezóně.

Minimální počet týmů ve skupině jsou čtyři týmy, maximální počet je 8 týmů. RTL se hraje dvoukolově, tj. „doma“ – „venku“.

Družstva, jsou povinná podat přihlášku prostřednictvím správce klubu na internetových stránkách soutěže. Součástí přihlášky je určení správců jednotlivých týmů.

4.Všeobecná ustanovení

Časový pořad

Termíny a rozpis utkání budou vydány po rozlosování.

Zahájení aktuální sezóny je: ve středu 4.května 2021. Družstva hrající doma v pondělí nebo v úterý (vždy před termínem), začínají již 3.5. ev 2.5. 2021.

5.Všeobecná ustanovení

Hospodářské směrnice

Družstva startují na náklady TO nebo své. Domácí družstvo hradí nové míče v počtu: 4.

6.Technická ustanovení

Předpis

Hraje se podle platných Pravidel tenisu a podle tohoto ROZPISU.

7.Technická ustanovení

Start družstva

V RTL startují dvoučlenná družstva tvořená z hráčů a hráček nar. 2008 a starších, se zaplaceným vkladem Kč 400,--. Na soupisce musí být minimálně 2 hráči.

Vklady byly uhrazeny nejpozději na AKTIVU před losováním, případně na BÚ: 670100-2201677105/6210.

Pokud má jeden TO/TK/ více družstev v jedné třídě RTL OPEN nebo v jedné třídě RTL NEREGISTR., musí mít družstva tkzv. pevné soupisky.

8.Technická ustanovení

Podmínky účasti

Přihláška musí být podána nejpozději 22. dubna 2021 elektronickou přihláškou prostřednictvím správce klubu na stránkách aplikace RTL.

Družstva startují na soupisku s uvedením jen roku narození u každého hráče/ky/. Soupisku vyplní vedoucí družstva a zašle k potvrzení administrátorovi soutěže. Na soupisce uveďte pouze rok narození = NIKOLIV CELÉ RODNÉ ČÍSLO!! Před každým utkáním předkládají kapitáni soupisku a občanské průkazy ke kontrole.

Na soupisce v RTL OPEN může být i hráč, který má platný registrační průkaz tenisu a je na soupisce registr. družstva. Ženy mohou startovat bez omezení i v RTL NEREGISTROVANÝCH! Jsou mezi námi vítány!

Na soupisce ve 2. a nižší RTL NEREGISTROVANÝCH nemůže být uveden neregistrovaný hráč, který je uveden na soupisce kterékoli RTL OPEN!

SOUPISKY ve všech RTL je možno doplnit nejpozději 15. června!!

Má-li oddíl svoje dvě či více družstev v té samé třídě RTL, pak tato družstva musí mít pouze svoje pevné soupisky a nemohou hráči v té samé třídě hrát za dvě družstva.

9.Technická ustanovení

Systém soutěží

Utkání sestává ze tří zápasů:

  • První dvouhra (soupeři se určí losem či dohodou)
  • Druhá dvouhra
  • Čtyřhra (mohou nastoupit další hráči z družstva)

V odvetném utkání ve dvouhrách musí proti sobě hrát jiní soupeři!!

Výjimka: Hrají-li se dvě utkání najednou a jsou-li pouze tři kurty, pak domácí nižší družstvo zahajuje se svým soupeřem celé utkání čtyřhrou!

10.Technická ustanovení

Míče

Povoleny jsou tyto značky schválené ITF (vždy nové): TECNIFIBER X-ONE a WILSON - s označením US OPEN nebo AUSTRALIAN OPEN nebo TOUR PREMIER ALL COURT, celé utkání musí být sehráno míči jedné značky z plechovek či dóz!

11.Technická ustanovení

Hrací den

Středa, začátek utkání v 16.40 hodin. - na domácích kurtech možno v přihlášce za hrací den zvolit jiný den v týdnu.

Možno dohodnout předehrání bez vědomí vedoucího RTL.

O odložení utkání je nutno požádat vedoucího RTL minimálně 8 dní předem. Odložit utkání lze dohodnou obou kapitánů družstev a to maximálně o 26 dnů, mimo utkání posledního kola!! Domácí družstvo musí nabídnout dva termíny a hosté na jeden z nich musí přistoupit!

12.Technická ustanovení

Námitky

Možno podávat na adresu vedoucího RTL.

13.Technická ustanovení

Zápis o utkání

Kapitán pořádajícího družstva vyplní nejpozději první pracovní den po sehrání utkání zápis na stránkách RTL. Je-li utkání z vážných důvodů přerušeno a o vítězi je již rozhodnuto, je možno utkání ukončit a ponechat výsledek. Jakékoliv dopisování výsledků je nepřístupné!

Utkání řídí kapitáni družstev společně, zápis o utkání píše kapitán domácích družstva.

14.Technická ustanovení

Postupy a sestupy

Sestupují vždy poslední dvě družstva a postupují vždy první dvě družstva. Z I. RTL OPEN a I. RTL NEREG. se nepostupuje. Z poslední RTL OPEN a z poslední RTL NEREG. se sestupuje jen v případě vytvoření další skupiny RTL. Při účasti jen pěti družstev, sestupuje pouze jedno poslední družstvo.

Pokud se jedno družstvo nepřihlásí a nepřevede svoje zařazení v dané RTL na jiné družstvo, pak sestupuje pouze poslední družstvo.

15.Technická ustanovení

Tiebreak

V každé sadě se při stavu 6:6 hraje klasický tiebreak. Ve čtyřhře se hraje případná třetí sada královským tiebreakem, t.j. do 10 vítězného míče (rozdíl musí být o dva míče)!!!

Pokud se hráči dohodnou před započetím zápasu nebo i před zahájením třetí sady VE DVOUHRÁCH, je možno třetí sady i ve dvouhrách odehrát hned od začátku královským tiebreakem, t.j. do 10 vítězného míče (rozdíl musí být o dva míče)!!!

16.Technická ustanovení

Čekací doba

Obě družstva mají čekací dobu 20 minut, t.j. domácí družstvo musí mít nejpozději na 17.00 hodinu připraveny kurty, hosté se musí dostavit tak, aby obě družstva mohla k utkání nastoupit a zahájit hru nejpozději v 17.00 hodin.

Žádná čekací doba není v utkáních, kde by se dohodlo hrát až od 17 hodin!

17.Technická ustanovení

Úhrada nákladů

Družstva startují na náklady TO, TK, TJ, SK nebo na náklady hráčů.

18.Technická ustanovení

Zdravotní stav

Všichni hráči a hráčky startují na vlastní riziko, vědomi si svého dobrého zdravotního stavu, které mu umožňuje hrát.

Vedoucí RTL

Evžen Šupler, Severní 396, 517 50 Častolovice, mobil: 774 353 507, e-mail: evzen.supler(zavinac)gmail.com